کاشت ابرو

سوال : با سلام آیا امکان کاشت ابرو روی گوشت اضافه امکان پذیراست ؟

نام : حیدری

جواب: باید به صورت حضوری  به کلینیک نای ذی مراجعه کنید.