کاشت ابرو

کاشت ابرو برای چه افرادی مناسب است؟

روش کاشت ابروی طبیعی برای همه ی افرادی که ابروهایشان  ضعیف و کم‌پشت شده است مناسب می‌باشد.البته این اشخاص ،بایستی از سلامت عمومی برخوردار بوده وهیچگونه مورد لختگی یا خونریزی نداشته باشند.