کاشت ابرو یک روش دائمی است؟

کاشت ابرو یک روش دائمی است؟

بله، کاشت ابرو یک راه‌حل دائمی برای کم‌ پشت شدن ابرو می باشد. موهای کاشت شده ،رشد بلند مدتی خواهند داشت و درست مانند موهای ابروی خود فرد،بعد از یک مرحله ریزش، دوباره رشد خواهند نمود.