مراحل عمل کاشت ابرو چگونه است؟

  مراحل عمل کاشت ابرو چگونه است؟

عمل ترمیم و کاشت  ابرو یک عمل جراحی سرپایی ساده می باشد.  که ابتدا، پزشک با استفاده از یک ماژیک جراحی و با در نظر گرفتن موقعیت آناتومیک طبیعی ابروها و تقارنی که در جلسه مشاوره پیش از عمل مطرح شد، طرح کلی ابروها را ترسیم می نماید.

بعد از ترسیم طرح کلی ابرو، به شما یک آینه دادهشده تا پیش از انجام عمل جراحی بتوانید در مورد طرحی که برای ابرویتان در نظر گرفته شده  است نظر نهایی را  بدهید. پزشک، پس از تزریق بی‌حسی موضعی نواحی اهدا کننده و ابروها، عمل جراحی را با برداشتن فولیکول‌های مو از قسمت اهدا کننده بدنتان آغاز می‌کند.