سوالاتی در کاشت ابرو

درکاشت ابرو، از موهای کدام ناحیه استفاده می شود و آیا این موها، موهای خاصی می باشند؟

در واقع کاشت ابرو، مثل کاشت مو یک نوع پیوند بافت زنده می باشد. به همین دلیل در این نوع کاشت، ناحیه دهنده دونر (Donor) ، ناحیه پشت سر می باشد و ناحیه گیرنده محل  کاشت ابرو می باشد.

اما کاشت ابرو کاری بسیار تخصصی تر و ظریف تر در مقایسه با کاشت موی سر است. به این معنا که برای کاشت ابروی صحیح و اصولی ابرو، که بعدا زاویه موهایش با خواب صحیح و درست رشد کند باید بسیار ماهرانه و حرفه ای بتوانیم فقط تعداد محدود و خاصی از موهای پشت سر فرد را انتخاب کنیم

تا از نظر قطر مو، رنگ مو، میزان انحنای هر تار مو مناسب برای کاشت  ابرودر ناحیه مورد نظر باشد و بعد هر فولیکول مو را بطور ماهرانه و با خواب صحیح درون منفذ بسیار ریزی که در پوست ابرو ایجاد کرده ایم قرار دهیم.

در کاشت ابرو ، ریشه این موهای انتقال یافته (پیوند شده) زنده می باشد و در ناحیه جدید (ابروها) شروع به رشد می نماید.

آیا برای کاشت ابرو  نیاز به بی هوشی است؟

کاشت ابرو  با بی حسی موضعی انجام می شود و نیاز به هیچ نوع بی هوشی ندارد.

آیا در کاشت ابرو نیاز به بستری شدن می باشد؟

خیر، کاشت ابرو  به طور سرپائی انجام می شود و نیاز به بستری شدن ندارد.

مدت زمان انجام کاشت ابرو  چقدر می باشد؟

بین  1الی4 ساعت، بسته به تراکم و ضخامت و طول ابروها،البته در هر کاشت ابرو ،  این زمان متغییر است.