بینی

مهارت جراحی بینی

مهارت جراح در جراحی زیبایی بینی

  جراحی زیبایی بینی همانند سایر جراحی ها دارای خطرات و عوارض می باشد که با توجه ...

عمل بینی و رفع مشکلات عسطه

رفع مشکلات عطسه و سرفه با جراحی زیبایی بینی

بیماران زیادی نگران عطسه و سرفه بعد از جراحی زیبایی بینی می باشند و فصل گرما را برا...