تصویر جدیدی از جاده های مازندران در روزهای حاد کرونایی

تصویر جدیدی از جاده های مازندران در روزهای حاد کرونایی

دوربین های نظارتی تصاویری از خلوتی کم‌سابقه در محورهای استان مازندران را نشان  می دهد.
Real Time Analytics