ه طور معمول کلینیک یک شامپو ضد باکتری خاص به شما می دهد که برای جلوگیری از عفونت طراحی شده؛ اگر این را ندارید، می توانید از محلول نمکی (مخلوطی از نمک و آب) نیز برای تمیز نگه داشتن پیوند خود استفاده کنید.

ه طور معمول کلینیک یک شامپو ضد باکتری خاص به شما می دهد که برای جلوگیری از عفونت طراحی شده؛ اگر این را ندارید، می توانید از محلول نمکی (مخلوطی از نمک و آب) نیز برای تمیز نگه داشتن پیوند خود استفاده کنید.

ه طور معمول کلینیک یک شامپو ضد باکتری خاص به شما می دهد که برای جلوگیری از عفونت طراحی شده؛ اگر این را ندارید، می توانید از محلول نمکی (مخلوطی از نمک و آب) نیز برای تمیز نگه داشتن پیوند خود استفاده کنید.

به طور معمول کلینیک یک شامپو ضد باکتری خاص به شما می دهد که برای جلوگیری از عفونت طراحی شده؛ اگر این را ندارید، می توانید از محلول نمکی (مخلوطی از نمک و آب) نیز برای تمیز نگه داشتن پیوند خود استفاده کنید. با استفاده از کف دست یا نوک انگشتان، شامپو یا محلول نمکی را به آرامی روی پوست صورت خود در اطراف و روی ابروها ماساژ دهید. در هنگام شستشو از ناخن های خود استفاده نکنید، زیرا ناخن ها می توانند گرافت های مو را از موقعیت خود جدا کرده، خراش دهند یا حرکت دهند. در حالت ایده آل، اجازه دهید ابروهایتان در هوا خشک شود، اگر نیاز دارید ابروهای خود را سریعتر خشک کنید، از یک حوله بسیار نرم استفاده کنید ام نباید آن را روی صورت خود بکشید.
Real Time Analytics