آماده سازی گرافت ها

آماده سازی گرافت ها

آماده سازی گرافت ها

  • آماده سازی گرافت ها

گرافت ها از طریق لوله مخصوصی به مخزن هدایت می شوند. سپس آن ها را از مخزن خارج کرده و درون محلول نگهداری قرار داده می شوند. تیم درمانی با استفاده از میکروسکوپ سلامت و مقاومت گرافت های مو را بررسی کرده و آن ها را برای کاشت آماده می کنند. این مرحله تماما توسط نیروی انسانی و ابزار دستی استفاده می شود. به هر میزان که فولیکول ها برای مدت زمان بیش تری خارج از بدن باشند، احتمال موفقیت آمیز بودن کاشت مو کم می شود. به همین خاطر، لازم است که کادر درمان در این زمینه سرعت عمل و مهارت بسیار زیادی داشته باشند.
Real Time Analytics