درمان اسکارها

درمان اسکارها

درمان اسکارها

درمان اسکارها

امروزه با پیشرفت  جدیدترین روش های  طبیعی ، استخراج فولیکول های مو با روش FUE  انجام می شود. این روش موجب پوشانده شدن اسکار ناحیه اهدا دهنده می شود. در این روش گرافت های مو از اطراف ناحیه اسکار برداشته می شود و در خود ناحیه اسکار پیوند می خورد.

این روش مناسب کسانی است که خط اسکار طبیعی دارند ، اما می خواهند موهای ناحیه پشت و اطراف سرشان کوتاه باشد.در این صورت گرافت هایی که برداشته شده به طور مستقیم ناحیه خط اسکار را می پوشاند.
Real Time Analytics