بکارگیری روش برداشت پلاگ همراه با تکنیک پوشاندن

بکارگیری روش  برداشت پلاگ همراه با تکنیک پوشاندن

بکارگیری روش برداشت پلاگ همراه با تکنیک پوشاندن

بکارگیری روش  برداشت پلاگ همراه با تکنیک پوشاندن

برای این که روش پوشاندن نتیجه موثری داشته باشد ، در کنار این روش ، از تکنیک برداشت گرافت های ناکارآمد نیز استفاده کرد. در این روش که به آن برداشت گرافت یا قطع گرافت می گویند ، گرافت هایی که رویش نامناسب دارد ، برداشت می شود و به واحدهای فولیکولی تکی تقسیم می شود‌.

سپس در موقعیت و زاویه درست کاشته می شوند. قسمت هایی که گرافت های بزرگ برداشته شده ، بخیه زده می شود.علاوه بر مزیت استفاده دوباره از گرافت ها ، موجب می شود همزمان با برداشت گرافت ها ، بافت اسکاری که در لایه زیرین قرار دارد هم برطرف شود.

در نتیجه شکل ظاهری پوست بهبود می یابد.اگر گرافت هایی که نادرست و در زاویه اشتباه کاشته شده باشد ، زیاد و کوچک باشد. تکنیک قطع گرافت برای بهبود وضعیت مناسب نخواهد بود. در این مواقع روش برداشت مو توسط لیزر گزینه ی کارآمدی است. مخصوصا اگر پوست کاملا طبیعی باشد.
Real Time Analytics