پس از پایان دوره استراحت، دوباره یک تار موی جدید در فولیکول شکل می‌گیرد و رشد می‌کند

پس از پایان دوره استراحت، دوباره یک تار موی جدید در فولیکول شکل می‌گیرد و رشد می‌کند

پس از پایان دوره استراحت، دوباره یک تار موی جدید در فولیکول شکل می‌گیرد و رشد می‌کند

پس از پایان دوره استراحت، دوباره یک تار موی جدید در فولیکول شکل می‌گیرد و رشد می‌کند. این چرخه رشد و ریزش مو دوباره و دوباره تکرار می‌شود. ممکن است هر فولیکول مو بتواند تا ۲۰ بار این کار را تکرار کند؛ یعنی ۶۰ تا ۱۰۰ سال، به تولید و رشد موها ادامه دهد. حال ممکن است به دو دلیل اصلی یا برخی دلایل دیگر، این چرخه از حالت نرمال خارج شود و موی سر از دست برود

درادامه توضیحات بیشتر خواهیم داد تا کاملا در روند رشد مو و نتیچه گیری بهتری از مجموعه کیلینیک تخصصی پوست و مو اکسیر 

داشته باشیم.
Real Time Analytics