مراقبت کاشت مو

مراقبت کاشت مو

مراقبت کاشت مو

مراقبت کم: کاشت مو فواید بسیاری دارد که یکی از این فواید کاشت موی طبیعی، مدت زمان کم مراقبت می باشد، زیرا موهای پیوند شما به طور مفید و موثری مانند موهای معمولی می باشند و افراد مجبور به استفاده از شامپوهای شیمیایی نمی باشند. در این روش نیاز نیست که فرد چند بار به مطب و یا کلینیک مراجعه کند و در یک جلسه می توان این فرآیند را انجام داد.
Real Time Analytics