فقدان موهای ابرو یا کم پشتی اکثرا به دلیل عوامل ارثی می باشد.

فقدان موهای ابرو یا کم پشتی اکثرا به دلیل عوامل ارثی می باشد.

فقدان موهای ابرو یا کم پشتی اکثرا به دلیل عوامل ارثی می باشد.

معمولاً در آقایان فقدان موهای ابرو یا کم پشتی اکثرا به دلیل عوامل ارثی می باشد، اما در خانم ها مشکل ریزش یا کاهش موهای ابرو معمولاً دلایل مختلفی دارد؛ لاغری بیش از حد، عوامل ژنتیکی، برداشتن بیش از حد، تغییرات هورمونی، شرایط مختلف پوستی و پزشکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ریزش ابرو هستند.
Real Time Analytics