کاشت مو به روش برداشت FLAP

کاشت مو به روش برداشت FLAP

این روش فقط در موارد خاص انجام می‌شود، و روند آن به این صورت است که برای کاشت مو قسمتی از پوست سر که دارای تراکم مناسب مو و حاوی فولیکول‌های مو است را برداشته و ناحیه مورد نظر پیوند داده می شود.
کاشت مو به روش FLAP به‌دلیل ظاهر غیر‌عادی، ایجاد زخمی بزرگ در سر که معمولا نمی‌توان آن را پنهان کرد و نیز عوارض بعد از عمل روشی منسوخ است که فقط در موارد خاص انجام می‌شود.

عوارض پیوند مو به روش برداشت FLAP:

ایجاد ظاهری غیر عادی و ناخوشایند
احتمال نکروز یا بافت مردگی و باقی ماندن اسکار در پوست
جراحی فلپ (نواری) درمانی است که برای ترمیم مو در طاسی به کار می رود. در این عمل جراحی یک «فلپ» یا نوار پوستی از یک ناحیه بدن به ناحیه ای دیگر انتقال داده می شود. جراحی فلپ FLAP پوست سر نقش مهم اما محدودی در ترمیم مو دارد.
Real Time Analytics