مراحل کاشت مو به روش SUT جز جدیدترین روش کاشت است

مراحل کاشت مو به روش SUT جز جدیدترین روش کاشت است

مراحل کاشت مو به روش SUT جز جدیدترین روش کاشت است

مراحل کاشت مو به روش SUT جز جدیدترین روش کاشت است که نیاز به انجام جراحی و ایجاد برشی ندارد و عوارض خاصی شما را تهدید نمی‌کند. در واقع تنها فرق کاشت مو به روش SUT نوع برداشت فولیکول های مو است. این روش فولیکول های مو توسط دستگاه تمام اتوماتیک زیر نظر متخصص برداشت و پیوند می شود.یکی از مزایای بسیار مهم کاشت مو به روش SUT نماندن هیچگونه اسکار در ناحیه برداشت و کاشت مو می باشد. اگر تصمیم به انجام کاشت مو دارید، باید بگوییم که با این روش می توانید در یک جلسه ۳ برابر بیشتر از دیگر روش ها مو بکارید. همچنین، در روش sut هیچ گاه فولیکول های برداشت شده از بین نمی روند و در تمام مراحل سالم باقی می مانند. اگر می خواهید بیشتر در مورد این روش بدانید، در این مقاله همراه ما باشید.
Real Time Analytics