پیوند و کاشت مو

پیوند و کاشت مو

پیوند و کاشت مو

کاشت مو چگونه انجام می شود ؟

کاشت مو در همه افراد به طور یکسان صورت می گیرد و تنها فرقی که در کاشت بین افراد وجود دارد این است که گرافت ها از بانک مو برداشته و در ناحیه مورد نظر کاشته می شود. در ادامه با مراحل کاشت مو آشنا می شوید :

آماده سازی بانک مو :

اولین مرحله کاشت فولیکول مو با تهیه بانک مو برای برداشتن گرافت ها آغاز می شود. در این مرحله، پزشک ناحیه اهداکننده را استریل می کند و  بعد بی حسی را در آن قسمت از بدن انجام می دهد. زمانی که بانک مو بی حس شد شروع به برداشت گرافت ها از بانک مو می کنند.
Real Time Analytics