بهترین روش کاشت مو چیست ؟

بهترین روش کاشت مو چیست ؟

بهترین روش کاشت مو چیست ؟

مهترین روش کاشت مو چیست ؟

یک پیوند موی موفق و ایدآل پیوند مویی است که از نظر ظاهری آنقدر حالت طبیعی داشته باشد که برای دیگران جلب توجه نکند و متوجه کاشت مو نشوند. محل برداشت مو نقص واضحی نداشته باشد و اسکار به جا نگذارد. در واقع ناحیه ای که مو را برداشت کردیم دچار نقصان نشود. اکثر موهایی که پیوند زده می شوند باید بتوانند رشد کنند.

روش های کاشت مو

تکنیک هایی که برای این کار به کار می رود دو تکنیک اساسی هست.

1. روش FUT

در روش FUT یک نوار از ناحیه پشت سر و بالای گوش ها بر می دارند. متناسب با میزان شلی و جنس پوست، عرض آن از 2-1 سانتی متر و طول آن 30-20 سانتی متر متغییر است. سپس به کمک میکروسکوب، فولیکول های آن قسمت از پوست را جدا کرده و آماده می کنند تا به محل جدید پیوند بزنند.

2. روش FIT

روش دوم پیوند مو روشی است که اصطلاحا به آن FITیا FUT اطلاق می شود. در این روش از پشت سر موها، به کمک دستگاه های مخصوصی به صورت پانچ، فولیکول ها را به صورت تک تک برداشت می شود و پس از آماده سازی در محل جدید پیوند زده می شود.

3. روش ترکیبی SUT

این روش همان تكنیك جدید SUT میباشد ترکیبی از روش اول و دوم است. از آنجایی که این روش جراحی بسیار بزرگی محسوب می‌شود و از نظر عملی پاسخگویی خوبی ندارد.
Real Time Analytics