آیا می توان توسط روش SUT مناطقی به غیر از پوست سر فولیکول مو دریافت کرد ؟

آیا می توان توسط روش SUT مناطقی به غیر از پوست سر فولیکول مو دریافت کرد ؟

آیا می توان توسط روش SUT مناطقی به غیر از پوست سر فولیکول مو دریافت کرد ؟

آیا می توان توسط روش SUT مناطقی به غیر از پوست سر فولیکول مو دریافت کرد ؟

تکنولوژی که در روش SUT قرار گرفته است، به شما این اجازه را می‌دهد که از دیگر مناطق بدن به غیر از سر، فولیکول مو دریافت کنید‌. اگر فردی بانک موی مناسبی ندارد، متخصص برای دریافت فولیکول مو از قسمت سینه یا ریش برداشت می‌کند و به ناحیه طاسی سر پیوند می زند. همچنین این روش کمک می کند تا فرد به تراکم ایده‌آل و دلخواه خود برسد؛ در حالی که در دیگر روش های کاشت مو این امکان فراهم نیست.
Real Time Analytics