کاشت مو

کاشت مو

کاشت مو

اضافه کردن گرافت برای برطرف کردن کاشت مو نادرست

در این روش گرافت های کوچک تر مو جلوی گرافت های بزرگ قرار می گیرند تا آنها را بپوشانند. به کارگیری این روش موجب هموار شدن گرافت ها و خط رویش طبیعی می شود. در بیشتر مواقع برای پوشاندن گرافت هایی که خط رویش مناسبی نداشتند ، از روش استتار استفاده می کردند.

اما مشکل اصلی زمانی مشخص می شد که گرافت های بزرگتر خیلی به خط رویش موها نزدیک بودند ، یا زمانی که در فرق سر با جهت نامناسب کاشته شده باشد. اینجاست که نمی توان موقعیت مکانی مویی که در ناحیه پیشانی بسیار پایین است ، با این روش برطرف کرد.

پس در نتیجه کاشت گرافت های بیشتر در ناحیه ای که در ابتدا به طور نامنظم ، موها پیوند زده اند ، امکان پذیر نیست. و مشکل را دوچندان می کند و موجب رویش غیرطبیعی موها می شود.
Real Time Analytics