چرخه ریزش و رشد مو

چرخه ریزش و رشد مو

چرخه ریزش و رشد مو

چرخه ریزش و رشد مو

چرخه ریزش مو در همه‌ی انسان‌ها و موهای تمامی بخش‌های بدن وجود دارد که امری پیچیده است. این الگو تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله جنسیت، ژنتیک و تغییرات هورمونی می‌باشد. ریزش موی سر و طاسی آقایان که به دلایل ژنتیکی یا هورمونی اتفاق می‌افتد، معوملا دارای الگوی مشخص و شبیه به هم است. این الگوی ریزش مو در بازه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال کامل خواهد شد.

چرخه ریزش و رشد مو

چرخه ریزش مو در همه‌ی انسان‌ها و موهای تمامی بخش‌های بدن وجود دارد که امری پیچیده است. این الگو تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله جنسیت، ژنتیک و تغییرات هورمونی می‌باشد. ریزش موی سر و طاسی آقایان که به دلایل ژنتیکی یا هورمونی اتفاق می‌افتد، معوملا دارای الگوی مشخص و شبیه به هم است. این الگوی ریزش مو در بازه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال کامل خواهد شد.
Real Time Analytics