مشخص کردن خط رویش جدید

مشخص کردن خط رویش جدید

مشخص کردن خط رویش جدید

  • مشخص کردن خط رویش جدید

یکی از ایرادات بی اساسی که از روش SUT گرفته می شود، خط رویش مصنوعی و عروسکی آن است. اما این موضوع هیچ ربطی به تکنیک SUT ندارد. این موضوع تنها به مهارت و میزان تخصص جراح دارد. خط رویش باید مطابق با آناتومی صورت فرد متقاضی و به صورت کاملا طبیعی طراحی شود.
Real Time Analytics