در روش SUT، از تکنیک مشهوری به نام تیز و کند استفاده می شود

در روش SUT، از تکنیک مشهوری به نام تیز و کند استفاده می شود

در روش SUT، از تکنیک مشهوری به نام تیز و کند استفاده می شود

در روش SUT، از تکنیک مشهوری به نام تیز و کند استفاده می شود. یعنی جراح ابتدا به کمک یک پانچ تیز، سوراخ را ایجاد می کند، سپس به کمک ابزار کند تری گرافت ها را خارج می کند. در این مرحله اگر جراح مهارت کافی و لازم را نداشته باشد، فولیکول به لایه های عمیق پوست فرو می رود. اگر این موضوع اتفاق بیفتد، فولیکول مو دفن شده می تواند منجر به التهاب و کیست شود. استخراج این فولیکول کار سختی نیست اما می تواند زمان زیادی بگیرد.
Real Time Analytics