تعداد جلسات کاشت مو

تعداد جلسات کاشت مو

تعداد جلسات کاشت مو

تعداد جلسات کاشت مو

هر جلسه کاشت مو بین 4 تا 6 ساعت طول میکشد. در هر جلسه بین 3 تا 5 هزار فولیکول برای پیوندوجود دارد. با استفاده از روش ترکیبی در حتی تاس ترین افراد هم می توان در 2جلسه تمام موی قابل برداشت را برداریم و پیوند بزنیم. همچنین مانند گذشته لازم نیست فرد مجدد 6ماه بعد مراجعه کند.

عوارض کاشت مو ؟

عوارضی مانند کبودی، تورم، عفونت و خونریزی با این تکنیک های پیشرفته به هیچ وجه برای فرد وجود ندارد. استفاده از آرام بخش ها کمک می کند که فرد در حین عمل و بعد از عمل دردی را متحمل نشود. معمولا 1 یا 2 روز بعد از عمل فرد می تواند به زندگی عادی خود برگردد و نیازی به استراحت ندارد.
Real Time Analytics