عوارض کاشت مو

عوارض کاشت مو

عوارض کاشت مو

حساس درد: یکی از عوارض کاشت مو می تواند احساس درد باشد که این درد بعد از انجام کاشت مو کاملا طبیعی است و برای کاهش درد می توان قبل از عمل کاشت مو از بی حسی موضعی استفاده کرد و بعد از عمل کاشت مو می توان با مشورت پزشک از مسکن هایی که متخصص تجویز کرده است استفاده شود.
Real Time Analytics