در مورد گرافت چه می دانید؟

در مورد گرافت چه می دانید؟

با مشاهده دقیق موهای خود متوجه خواهید شد یک یا چندین تار مو در یک محل و به یک پیاز یا فولیکول متصل هستند که به هر یک از این تار موهای چندتایی گرافت گفته می شود.

این واحدهای فولیکولی مو شامل اعصاب، بافت چربی، شبکه عروقی و عضله تشکیل شده است.

به طور متوسط 12تا 15هزار واحد فولیکولی در پشت و اطراف سر شخص وجود دارد که اگر پنجاه درصد از آنها برداشت شود نیز در ناحیه برداشت قابل تشخیص نخواهد بود.

گرفت اصطلاحی عمومی برای هر قطعه ای از بافت مو است، که به پوست سر پیوند زده می شود. گرافت ها را می توان از سرتاسر بدن برداشت کرد، اما معمولا از ناحیه پشت سر به دلیل سطح بالای پایداری مو در آن ناحیه انتخاب می شوند. اندازه و شکل کلی آنها با استفاده از تکنولوژی، ابزارها و روش جراحی تعیین می شود.

پیوند مو از طریق برداشت بافت از ناحیه پست سر یا همان بانک مو ایجاد می شود. هدف، برداشت مقدار کمی از بافت است که باعث رشد مو شده و می توان آن را به ناحیه پوست سر که نیاز به رشد مو دارد پیوند زد. برداشت بافت مو را می توان از ناحیه دهنده یا پشت سر، یک بار به صورت یک نوار گوشتی (جراحی نوار واحد فولیکولی یا FUSS) یا از طریق خارج کردن واحدهای فولیکولی مستقیما از ناحیه دهنده به صورت همزمان (استخراج واحد فولیکولی یا FUE) انجام داد.

این نکته بسیار مهم است که که تا حد امکان اغلب گرافت های مو پس از برداشت از ناحیه اصلی خود تا کاشت و پیوند به پوست گیرنده سالم بمانند. متأسفانه، بعضی فاکتورها درست پیش نمی روند مانند:

  • از دست دادن رطوبت
  • درجه حرارت
  • تامین اکسیژن کافی
  • انتخاب مناسب

همیشه پیش از عمل جراحی کاشت مو از پزشک موی خود بخواهید تعداد تارهای موهایتان را ارزیابی کرده و با تعداد موهایی که پس از کاشت تایید شده مقایسه کند.
Real Time Analytics