تراکم در کاشت مو

تراکم در کاشت مو

یکی از مواردی که در کاشت موی طبیعی حائز اهمیت است میزان تراکم مو می باشد. هر چه موهای کاشته شده به هم نزدیک باشند تراکم موی بالاتری نتیجه خواهد داد و برای فرد مطلوب تر است.

معمولا در هر سانتی متر مربع از سر در یک جلسه کاشت مو حدود30 فولیکول مو و یا حدود 60 سانتی متر مو کاشت شده که در جهت پرپشتی و افزایش تراکم موها انجام می شود.

در صورتی که سطح طاسی جلوی سر کوچک باشد، ریزش در آن ثابت می ماند. از بانک موی پشت سر می توان مو را برداشت کرده و تراکم مو را افزایش داد.

چنانچه موهای شخص نازک باشد تا حدود 50 گرافت یا فولیکول مو در هر سانتی متر مربع تراکم در کاشت قابل افزایش است.

موهای افزوده شده قاعدتا نتیجه کاشت مو را مطلوب تر و زیباتر می کند.

در ایجاد تراکم کاشت مو موارد و محدودیت هایی وجود دارد :

- تعداد گرافت های قابل پیوند زدن در هر فرد، به عنوان نمونه اگر سطح طاسی وسیع و تعداد موهای پیوندی کمتر باشد تراکم کمتری به دست خواهد آمد.

- بین موها باید فاصله کافی وجود داشته باشد تا بتوان فاصله بین موها را با گرافت ها پر کرد و تراکم بیشتری ساخت، بعضی افراد موهای نازکی دارند و بین موهایشان فاصله کافی برای کاشت موی بیشتر وجود ندارد و بهتر است از درمان های دارویی استفاده کنند.

- جنس و ظرفیت پوست، پوست هر فرد دارای ظرفیت و قابلیت متفاوتی نسبت به سایر افراد می باشد.

بلند بودن موها نیز در ایجاد پوشش بیشتر تاثیر زیادی دارد.

علاوه بر این، همخوانی رنگ بین پوست و مو هم پوشش ظاهری بیشتری نشان خواهد داد. مثلا رنگ موی تیره و رنگ پوست سبزه و تیره پوشش بیشتری در ظاهر دارد.

برای افزایش تراکم در کاشت مو از دو راه می توان اقدام کرد :

برای این کار باید تراکم مو را در فاصله بین موها افزایش داد به این صورت که فولیکول های بیشتر و با فاصله کمتری در برش های روی سر کاشت.

کیفیت و جنس موها در بانک موی افراد در این پروسه مهم و تاثیرگذار است. به عبارتی دیگر هر چه بانک مو برای انجام کاشت، مناسب باشد، در نتیجه تراکم بیشتری به دست خواهد آمد.

به طور معمول، در شرایط طاسی وسیع و بانک موی ضعیف، کاشت مو در فواصل 2 الی 3 سانتی متری از خط رویش انجام می شود و تراکم بیشتری مدنظر قرار گرفته خواهد شد. و در قسمت های عقب تر سر، تراکم کمتری نیاز خواهد بود تا سطح بیشتری را پوشش داد.

مطمئنا تراکم بیشتر باعث ایجاد ظاهری بهتر و زیباتر و همچنین رضایت فرد مراجعه کننده خواهد بود.

به منظور افزایش تراکم نیاز است برش های کاشت را به تعداد زیاد و با فواصل کمتر ایجاد کرد.

رشد و رویش فولیکول های مو که در این شکاف ها کاشته می شوند، به خونرسانی سر بستگی دارد. شریان ها وظیفه خونرسانی را بر عهده دارند. این شریان ها در لایه های چربی قرار گرفته اند. در بعضی از موارد کاشت مو، افراد با خطر نکروز پوست، نیز روبرو هستند. نکروز در افرادی رخ می دهد که دارای زمینه مشکلات عروقی باشند. افراد سیگاری، دیابتی،افراد مسن از دسته کسانی هستند که در معرض خطر قرار دارند.

میزان خونرسانی در افراد مبتلا به بیماری عروقی به طور معمول کمتر می باشد به همین دلیل قبل از اقدام به کاشت مو، باید میزان خونرسانی پوست سر مورد ارزیابی قرار بگیرد و با توجه به آن عمق و اندازه شکاف های کاشت را تعیین نمود.

در تشخیص افراد مبتلا به بیماری عروقی باید به موارد زیر توجه کرد:

  • - وجود موی زبر در نواحی طاسی
  • - رنگ پوست افراد
  • - مدت زمان برگشت رنگ پوست فرد پس از فشار دادن با نوک انگشت
  • - برای بررسی شدت و گردش خون بهتر است چند شکاف در نقاط مختلف نواحی طاسی ایجاد کرد.
  • - کاشت گرافت مو در افراد مبتلا به دیابت و سیگاری ها با تراکم کمتر در حدود 15 تا 25 گرافت در هر سانتی متر مربع انجام می شود.Real Time Analytics