گزینه های مختلفی برای بهبود ظاهر ابروها وجود دارند، از جمله خالکوبی، میکروبلیدینگ، فیبروز، محلول ها و داروهای موضعی و

گزینه های مختلفی برای بهبود ظاهر ابروها وجود دارند، از جمله خالکوبی، میکروبلیدینگ، فیبروز، محلول ها و داروهای موضعی و

گزینه های مختلفی برای بهبود ظاهر ابروها وجود دارند، از جمله خالکوبی، میکروبلیدینگ، فیبروز، محلول ها و داروهای موضعی و

گزینه های مختلفی برای بهبود ظاهر ابروها وجود دارند، از جمله خالکوبی، میکروبلیدینگ، فیبروز، محلول ها و داروهای موضعی و خوراکی، آرایش و کاشت ابرو. تنها روشی که باعث افزایش موهای طبیعی ابرو به صورت دائمی می شود، کاشت ابرو است؛ تمام تکنیک های دیگر استفاده از رنگ برای ایجاد ظاهر ابروها بدون حضور واقعی موهای ابرو طراحی شده اند یا به طور موقت باعث افزایش رشد موهای ابرو می شوند.
Real Time Analytics