روش ترکیبی استتار با قطع گرافت

روش ترکیبی استتار با قطع گرافت

روش ترکیبی استتار با قطع گرافت

روش ترکیبی استتار با قطع گرافت

در واقع نباید تکنیک قطع یا استتار گرافت را برای همه ی افراد انجام داد. اگر گرافت ها به خوبی توزیع شده باشد و در جهت درستی قرار گرفته باشند ، همزمان با کاشت گرافت های کوچک در کنار آنها به ظاهری دلخواه دست پیدا می کنید.

اما در صورتی ، برداشت گرافت های ناکارآمد زیاد باشد ، برای انجام آن نیاز به چندین جلسه درمان دارد. این کار باید با دقت و مهارت کافی انجام شود ، چرا که دکتر متخصص کاشت مو باید بتواند با بکارگیری هر دو روش قطع و پوشاندن گرافت ها تعادل خوبی برقرار کند. همزمان با انجام این دو روش برای ترمیم وضعیت موها تکنیک ترکیبی می گویند.

هنگامی که گرافت های بزرگ برداشت می شود ، این امکان وجود دارد که موهای بیشتری از ناحیه اهدا دهنده برداشته و با روش های مختلف کاشت مو پیوند شود. گرافت هایی که برداشته می شود ، همان روز پیوند می خورند.

درمان اسکارها

امروزه با پیشرفت طبیعی ، استخراج فولیکول های مو با روش FUE  انجام می شود. این روش موجب پوشانده شدن اسکار ناحیه اهدا دهنده می شود. در این روش گرافت های مو از اطراف ناحیه اسکار برداشته می شود ودر خود ناحیه اسکار پیوند می خورد.

این روش مناسب کسانی است که خط اسکار طبیعی دارند ، اما می خواهند موهای ناحیه پشت و اطراف سرشان کوتاه باشد.در این صورت گرافت هایی که برداشته شده به طور مستقیم ناحیه خط اسکار را می پوشاند.
Real Time Analytics