نقش سلول های بنیادی در کاشت مو

نقش سلول های بنیادی در کاشت مو

سلول بنیادی، سلولی با قابلیت تقسیم بالا می باشد که هنوز تقسیم نشده‌ است. این سلول ها تقسیم شده و سلول های بیشتری می‌سازند و توانایی دگرگونی به انواع مختلف سلول های دیگر را دارا هستند و ممکن است در این فرآیند برخی از آنها مانند سلول های عصبی، توانایی تقسیم شدن را از دست بدهند.

سلول های بنیادین برای درمان بیماری‌هایی که در آنها سلول‌ها دچار مرگ سلولی غیرعادی شده یا به تدریج دچار نقص می‌شوند و یا با حمله سیستم ایمنی از بین می‌روند افق‌های تازه‌ای می گشاید. این سلول‌ها همچنین دارای قابلیت ترمیم و خودسازی هستند.

از سلول های بنیادی در پزشکی برای پیوند اعضای بدن که دچار نقص می شوند و یا از کار می افتند استفاده می شود مانند: قلب، ریه، مغز و ...

یکی از مواردی که در این مسیر می تواند مشکل زا باشد، برداشتن و پیوند زدن عضوسالم بدن فردی است که به عنوان مثال مرگ مغزی شده که اغلب به سختی می توان یافت. اما سلول های بنیادی در بدن می توانند سلول های بافت ها را شناسایی کنند و می توان از این سلول ها در جهت پیوند عضو از دست رفته بدن بهره برد.

منشاء سلول های بنیادی از سلول های جنینی بلاستوسیت و یا از سلول های دیگر پس از تولد فرد می باشد.

سلول های بنیادی شامل سه نوع هستند :

  • - سلول هایی که منشاء جنینی و قابلیت تبدیل به همه سلول ها را دارند و از جنین یا بند ناف به دست می‌آیند.
  • - سلول هایی که توانایی تبدیل به بسیاری از سلول ها را دارا هستند و در جنین در مرحله خاصی که دارای 8 سلول باشد وجود دارد.
  • - سلول هایی که به انواع خاصی از سلول ها مانند سلول های مغزاستخوان، سلول های بالژفولیکول مو که منشاء جنینی ندارد می توانند تبدیل شوند.

البته باید به این نکته اشاره کرد که استفاده از سلول های بنیادی برای درمان طاسی و کم مویی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. روند و عملکرد سلول های بنیادی به این صورت است که با فعالیت، تقسیم و ازدیاد سلول های مغز استخوان در بدن باعث خون سازی شده و گلبول های سفید، قرمز و پلاکت تولید می شود. سلول های بنیادی پیاز مو شروع به ساختن موهای جدید می کنند و جایگزین موهای از دست رفته که معمولا روزانه 100تار از این موها به طورطبیعی ریزش دارند، می شوند.

شایان ذکر است همه اعضای بدن را می توان از بدن فردی به فرد دیگر پیوند داد اما پیوند موي فرد ديگر به فرد دچار طاسی به دلیل اینکه حياتي در نظر گرفته نمی شود، فرد گیرنده پیوند جهت پایداری و حفظ آن همیشه و تا پایان عمر باید داروهاي ویژه سیستم ايمني بدن مصرف کند.

تا به امروز هنوز هم پیوند و كاشت سلول هاي بنيادي يا سلول های دیگر که منجر به توليد اعضای بدن از جمله كليه، قلب، كبد و يا مو در هيچ کجای دنیا صد در صد به نتيجه مطلوب نرسيده و برای کم مویی و ریزش مو بیشتر جنبه تقویتی آن در نظر گرفته می شود.
Real Time Analytics