جواب تست افراد خانواده فرد کرونایی بعد از تست دوم مثبت می شود

جواب تست افراد خانواده فرد کرونایی بعد از تست دوم مثبت می شود

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت:

اگر در خانواده‌ای تست کرونای یک نفر مثبت ‌شود، وقتی سایر افراد خانواده را تست می‌کنیم، شاهدیم که از 10 نفر اعضای خانواده، پنج نفر مثبت شده‌اند و سایر اعضای خانواده منفی شدند و بعد وارد اجتماع می‌شوند. در حالی که همان افرادی که پاسخ تست‌شان منفی شده، اگر دو تا سه روز بعد مجددا تست دهند، ممکن است پاسخ تست‌شان مثبت باشد. زیرا ویروس در بدن‌شان بوده، اما هنوز مثبت نشده باشند. در اوایل بیماری ممکن است ویروس قابل تشخیص نباشد. بر همین اساس بهترین راهکار این است که افرادی که در تماس با فرد کرونا مثبت بوده‌اند نیز به مدت 14 روز قرنطینه شوند. این راهی است که بسیاری از کشورها آن را طی می‌کنند. بنابراین نباید به پاسخ تست منفی اکتفا کرد. به عبارت ساده‌تر، مردم تماس با فرد کرونا مثبت را جدی بگیرند. به‌ویژه تماسی که از نزدیک و بدون محافظ بوده است.

ایسنا

 

 

 
Real Time Analytics