وزارت بهداشت واکسن کرونا را پیش خرید کرد

وزارت بهداشت واکسن کرونا را پیش خرید کرد

 رییس انستیتو پاستور ایران:


ایران از سبد مشترک سازمان بهداشت جهانی که شامل 18 شرکت بزرگ تولید کننده واکسن کرونا است، پیش خرید انجام داده است.

این تضمین می‌کند که هر شرکتی به واکسن کرونا دست یافت، ایران سهمی از آن واکسن خواهد داشت.

بیش از 20 گروه در کشور اقدام به ساخت واکسن کرونا کرده‌اند.

تعداد زیادی از هموطنان داوطلب شده‌اند تا در مرحله تست انسانی، واکسن تایید شده ایرانی را تزریق کنند.

 

تسنیم
Real Time Analytics