زگیل تناسلی خفیف

زگیل تناسلی خفیف

 

 

زگیل تناسلی خفیف یا آنهایی که قابل مشاهده نیستند یا به صورت خال های ریزی هستند که خودشان از بین می روند، خود به خود محو می شوند و نیازی به درمان ندارد ولی یک راه درمان، اسپری کرایو هست که اگر خیلی سطحی زده شود زگیل ها بلافاصله از بین میروند.

نکته ای که تاکید می کنیم تیغ زدن، لیزر و کوتر این زگیل های تناسلی را کاملا پخش میکند و به مناطق سالم میبرد و باعث آلوده شدن مناطق بیشتر میشود.

آیا زگیل تناسلی خفیف با پماد از بین میرود؟

بله اصلا زگیل تناسلی خفیف اغلب خود به خود از بین میرود ولی اینهارا میتوانید با نه حالا پماد مثل سرکه سیب سیر و خیلی با دوز خفیف اسید سالیسیک میریزد و میرود ولی در اغلب مواقع اصلا نیاز به درمان هم ندارد.

بیشترین جاهایی که زگیل تناسلی خفیف دیده میشود در ناحیه ی تناسلی هست میتواند روی آلت تناسلی مرد و روی بیضه ها و در ناحیه ی شرمگاهی که مو رشد میکند قرار گیرد.

درمان زگیل تناسلی خفیف چه مدت طول میکشد؟

اینکه چه مدت طول میشکد تا درمان شود اصلا قابل پیشگویی نیستند. در بعض وقت ها یک ماه می آیند و ماه دیگر میروند. ممکن است دو هفته باشد نه دو ماه و 3 ماه باشد و خود به خود هیچ کاری نمکیند و اینها از بین میروند.

تا چه مدت بعد از درمان نباید رابطه ی جنسی داشت؟

تا زمانی که زگیل به صورت ظاهری وجود دارد، اون خال های گوشتی ریز وجود داشته باشد آلوده کننده است ولی اگر وجود نداشته باشد آلوده کننده نیست ولی زمانی که اینهارا درمان کردیم و از بین رفتن فرد میتواند تماس جنسی خودش را داشته باشد و هیچ محدودیتی ندارد.

تشخیص زگیل تناسلی چگونه است؟

تشخیص زگیل تناسلی خفیف با معاینه است و اگر بخواهیم تشخیص 100 درصد انجام دهیم و نوعش را مشخص کنیم؛ برداشتن نمونعه از آن زائده های گوشتی است که به آزمایشکاه فرستاده میشود و نوع آن مشخص میشود.

رنگ و شکل زگیل تناسلی خفیف

به رنگ پوست هستند و در ناحیه تناسلی و اطراف مقعد ایجاد مى شوند. اکثر زگیلهای تناسلی بدون درد بوده و تمایل دارند به شکل خوشه ای ظاهر شوند. اگر چنین زگیلهایی دارید، قبل از رابطه جنسی باید تحت درمان قرار بگیرید، زیرا بسیار مسری هستند.

 

genitalwarts.ir
Real Time Analytics