بازگشت برنامه حمل و نقل عمومی به روال معمول

بازگشت برنامه حمل و نقل عمومی به روال معمول

تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از شهر تهران در نخستین روز اجرای محدودیت‌های کرونا، حاکی از عدم تغییر در وضعیت پایتخت بود! و همچنین باعث ترافیک در راه های ورود به تهران شده بود.

مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای، وضعیت تردد در جاده‌های شمالی را روان گزارش کرده بود اما از ترافیک سنگین در مسیرهای ورودی به سمت تهران خبر داد.

تردد با پلاک تهران در آزادراه تهران-شمال ممنوع است

تردد در این دو هفته برای شهروندان تهرانی در آزادراه تهران شمال ممنوع است. مسافرین از مقابل پاسگاه آزادراه تهران-شمال بازگردانده خواهند شد.

بعد از اینکه محدودیت کرونا اجرا شده و خدمات حمل و نقل عمومی نیز فقط تا ساعت 8:30 در دسترس مردم بود، تهران با ترافیک و تجمع بیشتر جمعیت مواجه شد و ساعت معمول بی آر تی و مترو به حالت عادی بازگشت.
Real Time Analytics