خطرآفرینی کرونایی مغازه های نیمه باز

خطرآفرینی کرونایی مغازه های نیمه باز

تعدادی از بازاریان با کمین کردن به انتظار مشتری در پشت کرکره‌های نیمه‌باز مغازه، طرح محدودیت‌های جدید و مدیریت هوشمند کرونا را که با هدف قطع زنجیره انتقال به اجرا گذاشته شده است، به سخره گرفته‌اند.

مردی تا کمر خم می شود و از زیر کرکره نیمه بسته به درون مغازه می خیزد و به دنبال او خانمی به همراه فرزندش خمیده پا به درون می گذارند.

کنجکاو می شوم و از زنی که از مغازه خارج می شود می پرسم اینجا چه خبر است؟

می گوید: لباس فروشی است و چون آشنا است و قصد خرید دارم تماس گرفته ام تا نیم ساعتی در مغازه را باز کنند و خرید خود را انجام دهیم.

سرک که می کشم، می بینم در فضای کوچکی که با وجود بسته بودن در و پایین بودن کرکره حتماً تهویه مناسبی هم ندارد تعدادی زن و مرد در داخل مغازه مشغول وارسی اجناس هستند و بدون ترس و بی مهابا خرید و فروش می کنند.

یک خیابان آن سوتر، یک مغازه لوازم خانگی با چراغ خاموش در حال راه انداختن مشتری است و اندکی آن طرفتر فروشگاهی دیگر، این بار کاملاً علنی و بدون ترس از بازرسی و جریمه، در حال خرید و فروش است.

پخش گزارش تعطیلی واحدهای صنفی در کشور به صورت مستمر از تلویزیون در کنار فعالیت غیرقانونی برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با کرکره های نیمه پایین در شرایط وخیم کرونایی، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد شد.

 

ایرنا، برترینها
Real Time Analytics