طریقه برخورد با بیمار در حال مرگ

طریقه برخورد با بیمار در حال مرگ

بیمار رو به مرگ به بیماری گفته می شود که بر اساس مشاهدات پزشکی عملکرد سیستم های حیاتی بدنش رو به نابودی است و پزشکان می توانند مرگ وی را پیش بینی کنند.

 

یک نکته جالب در مورد کار با بیمار نزدیک به مرگ این است که امکان دارد که وی با عقاید شما همراه نباشد ولی چنانچه شما اندیشه ای را با وی مطرح کنید که به شما در خصوص مرگ آرامش می دهد این آرامش به او نیز منتقل خواهد شد.

 

می شود گفت که آن هنگام ديگر زمان انتقال دانش نیست بلکه زمان انتقال حس ارامش است بنابراین اگر عمیقا از وجودتان و از قلبتان سخن می گویی از اختلاف نظر هراسی نداشته باشید، شما میتوانید به راحتی بگویید من از این اندیشه حس ارامش می کنم که اندیشه خودتان را بگویید، صادقانه، خالصانه، بدون پرده پوشی برای این که بیمار دم مرگ تظاهر شما را می فهمد و به آن واکنشی نشان می دهد امکان دارد آن واکنش این باشد که رعایت شما را بکند و با شما برخورد نکند ولی نمی توانید در او نفوذ کنید باید خالصانه و از قلبتان بگویید تا بتوانید در بیمار دم مرگ نفوذ کنید.

دنبال کردن خواسته های بیمار

در رفتار با بیمار در حال مرگ همواره میتوان از وی پرسید که در آن لحظه دوست دارد با چه کسی صحبت کند، در خصوص چه موضوعی می خواهد حرف بزند، چه فیلمی دوست دارد ببیند یا دلش می خواهد به چه آهنگی گوش کند. معمولاً بیمار در این وضعیت احتیاج به کسی دارد که بتواند با وی درد دل کند. زمانی که بیمار از خستگی از بیماری یا میل رفتن به منزل صحبت می کند، میتوان از وی خواست تا بیشتر در این مورد صحبت کند تا فشارهای روحی وی تخلیه شود. در این وضعیت شنونده باید با صبر و توجه زیاد به صحبت های بیمار دقت کند.

 

صحبت در مورد رسیدن زمان مرگ بیمار

بارها شاهد آن بودیم که اطرافیان بیمارانی که در حال مرگ هستند و هیچ حرفی به هیچ وجه در خصوص نزدیک شدن مرگ بیمار به او نمی گویند تا او را از احساسات منفی دور کنند هرچند این مورد میتواند در برخی جاها صدق کند ولی در بسياري از مواقع هم بیمار احتیاج دارد بخاطر نزدیک شدن زمان مرگش ارتباط نزدیکی با اشخاص زندگی خویش داشته باشد بنابراین رک بودن و داشتن صداقت بسیار با اهمیت است بهتر آن است که به وسیله یک نفر بیمار در مورد این مسئله توجیه شود.

 

حس پشیمانی بیمار در حال مرگ

بیمار در حال مرگ معمولاً در لحظات آخر به یاد اشتباهاتش و بدی هایی که در حق دیگران نموده است ، می افتد و حس پشیمانی به وی دست می دهد. در این وقت ها باید اطرافیان به او اطمینان بدهند که وی را بخشیده اند تا خیالش از این بابت راحت شود و به ارامش دست پیدا کند. و اطرافیان بیمار که از کدورت او و دیگران مطلع هستند، با آنها صحبت کنند، و از آنها بخواهند که با بیمار ملاقات کند و اختلافاتشان را با هم حل کنند. چون هرگونه جبران اشتباهی به بیمار در حال مرگ روحیه و ارامش خواهد داد.

ایجاد احساس ارزشمندی در وجود بیمار

باید بدانید بخشی از احساسات منفی آخرین لحظات زندگی شخص بیمار مربوط به این است که:دائم با خود فکر می کند که" آنگونه که باید زندگی نکرده" به این منظور شما با یاداوری کارهای مثبتی که شخص بیمار در زندگی اش انجام داده است احساس ارزشمندی به وی منتقل نموده و حتی از وی تشکر و قدردانی کنید تا حال خوب و مثبتی پیدا کند. جملاتی مانند" بابت تمام خوبی هایت از تو متشکرم" جمله بسیار تاثیرگذاری است.

تکرار خاطرات خوب و به یاد ماندنی 

اشخاص حتی در روزهای معمولی زندگی از مرور خاطرات خوب خود حس نشاط می کنند. تعریف کردن خاطرات خوب بهمراه بیمار، حس خوب همان روزها را در شخص زنده می کند. حتی خيلي از خاطرات را میتوان به نحوی تکرار کرد. به عنوان مثال تهیه غذایی که شام شبی خاص بوده و نیز پخش آهنگی که در آن لحظه پخش می شده، میتواند فرد را کاملاً به حال و هوای لحظات آن روزها ببرد.

 

درد و رنج بیمار را رفع کنید

علتی وجود ندارد که در یک بیمار در حال مرگ، بخاطر ترس از وابستگی از دادن داروهای مخدر جلوگیری شود. درمان درد باید بطور کامل انجام گردد.

 

بیتوته

 

 
Real Time Analytics