کرونا یا اقتصاد؟

کرونا یا اقتصاد؟

نظرسنجی ایسپا از شهروندان تهرانی نشان می‌دهد در «دوگانه معیشت و سلامت»،نگرانی اصلی مردم مشکلات اقتصادی است.

تصویر زیر نظرسنجی ایسپا را نشان می دهد:

 
Real Time Analytics