مدیریت درگیری ها در محل کار

مدیریت درگیری ها در محل کار

درگیری بخش جدایی ناپذیر بین آدم ها با تیپ های شخصیتی مختلف است. درگیری در هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد از جمله در سازمان ها، جمع های دوستانه، خانواده و یا در محل کار.

خبر خوب این است که درگیری یکی از عوامل رشد، پیشرفت و موفقیت است اما خبر بد این است که به ندرت ممکن است درگیری در لحظه حس خوبی به شما بدهد.

شیوه های زیادی برای مدیریت درگیری وجود دارند که باعث ارتباط موثر در محل کار و در خانه می شوند. برای سازنده بودن درگیری ها باید به اندازه کافی خود هوشیاری داشته باشید.

همه ما یک کودک درون و یا یک شخصیت رشد نیافته داریم و گاهی اوقات این کودک درون با کودک درون دیگران در حال درگیری است.

آدم هایی که به زندگی ما می آیند چه در محل کار، چه در خانه و چه در سازمان های اجتماعی برای آموزش دادن چیزهایی آمده اند که برای رشد کردن به آن ها نیاز داریم.

شیوه های مدیریت درگیری برای ارتباط موثر در محل کار

برای ارتباط موثر در محل کار پیشنهاد می کنم شیوه های مدیریت درگیری زیر را به کار ببرید.

پیشگیرانه عمل کنید

در ارتباطات بحرانی باید قبل از این که موقعیت تبدیل به یک بحران کامل شود ابتدا با مشتری ها و همکاران مشورت کرد.

برای حل درگیری در محل کار باید مدیر و کارمندان تا جایی که می توانند پیشگیرانه عمل کنند. لحظه ای که احساس کردید اتفاقی غیرعادی افتاده است شروع به بررسی کنید.

از سوی دیگر اگر احساس کردید مشکلی در کمین است به منظور پیشگیری آن را مورد خطاب قرار دهید. روش را تغییر دهید و مسیر دیگری را انتخاب کنید. بدترین کاری که می توان انجام داد این است که وانمود کنید این مشکل در واقع مشکل نیست و یا نمی تواند بزرگ تر از آن چیزی که هست بشود.

شفاف باشید

اگر در محل کار یک درگیری بوجود آمد باید آن را به طور مستقیم و دوستانه حل کنید. منتظر نمانید که مشکل به خودی خود حل شود زیرا ممکن است نتیجه بالعکس داده و منجر به نا امیدی و عصبانیت شما شود. این اشتباه را خیلی ها بارها و بارها مرتکب می شوند.

خیلی ها به خاطر احساسات دیگران سکوت می کنند تا زمانی که به بالاترین نقطه نا امیدی و خشم می رسند و در نتیجه رفتار مخربی از خود نشان می دهند و درگیری نه تنها حل نشده بلکه پیچیده تر می شود. در نهایت با خودشان فکر می کنند که آیا بهتر نبود مشکل را از ابتدا در میان می گذاشتم؟ یا این که می توانستم به روش بهتری مسئله را در میان بگذارم.

هر چیزی که تجربه می کنید و تاثیر آن روی خودتان، گروه و سازمان را شرح دهید. در این صورت هیچ نکته مبهمی باقی نخواهد ماند. اگر در محلی زندگی می کنید که برای شفاف بودن ارزش قائل نمی شوند باید ببینید چه چیزی مهم تر است: پیروی از قوانین یا موثر بودن.

درخواست کنید یا پیشنهاد بدهید

وقتی در محل کار درگیری را تجربه کردید رفتارهای خاصی که دوست دارید تغییر داده شوند را درخواست کنید. با این کار هم رفتار او روی شما تاثیر مثبت می گذارد و هم خود فرد پیشرفت بیشتری در محل کار خواهد داشت. اگر شروع و پایان بحث تان درباره اشتباه فرد باشد او نه تنها تغییری در رفتار خود ایجاد نمی کند بلکه شما را نادیده می گیرد و مخالف پیشنهاد شما عمل می کند.

تاثیر منفی که رفتار فرد روی شما می گذارد را بیان کرده و از او به این شکل تغییر رفتارش را درخواست کنید:

“این سبک صحبت کردن شما من را آزار می دهد از شما می خواهم کلمات غیرمحترمانه به کار نبرید.”

تشخیص دهید که چه زمانی سازگار شوید و چه زمانی پافشاری کنید

اجتناب کردن زمانی است که نمی خواهید با چالش مواجه شوید. تطبیق دادن زمانی است که می خواهید خودتان را با امیال و آرزوهای دیگران وفق دهید حتی اگر نیاز باشد نیازها و اولویت های خودتان را نادیده بگیرید. سازگاری زمانی است که هر دو طرف امتیازات مشترکی را پذیرفته اند و همکاری هم زمانی اتفاق می افتد که هر دو طرف استراتژی برد برد را در پیش بگیرند.

بستگی به نوع درگیری در محل کار یکی از این شیوه های مدیریت درگیری را انتخاب خواهید کرد. اگر خطای اخلاقی و یا توهین و ناسزا اتفاق افتاده است نباید شیوه سازش را در پیش بگیرید. بلکه بالعکس باید پافشاری کنید و با یک عکس العمل مناسب محیط کار امنی را بوجود بیاورید.

نکته اینجاست که باید سطح هوشیاری خود را بالا ببرید تا بتوانید تشخیص دهید که کدام استراتژی برای کدام موقعیت مناسبت تر است.

مدیریت درگیری یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هم در زندگی فردی و هم در زندگی حرفه ای کاربرد دارد. کسانی که می توانند بدون ایجاد هیچ مشکلی با درگیری ها مواجه شوند از روابط مثبت لذت برده و در زمینه شغلی موفق خواهند بود.

بدونیم
Real Time Analytics