استان‌هایی که سالمندان بیشتری دارند؟

استان‌هایی که سالمندان بیشتری دارند؟

سه استان گیلان، مازندران و آذربایجان شرقی در سال گذشته نسبت به دیگر استان‌های کشور بیشترین جمعیت سالمند را داشته‌اند، همچنین به ازای هر 100 نفر جمعیت زیر 15 ساله، حدود 40 نفر 60 ساله و بیشتر در کشور زندگی می‌کنند.

جمعیت سالمند کشور طی 42 سال اخیر روند صعودی داشته است، به نحوی که براساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این نرخ در سال 97 منتشر کرده، تعداد جمعیت سالمند 60 ساله و بیشتر کشور در سال گذشته به بیش از هفت میلیون و 900 هزار نفر رسیده که نسبت به سال 95 معادل هفت درصد افزایش داشته است.

همچنین متوسط رشد سالیانه جمعیت در افراد سالمند در دوره سال‌های 97-95 حدود 3.4 درصد شده، اما این شاخص برای جمعیت کل کشو حدود 1.3 درصد است. همچنین شاخص پیری جمعیت ایران در حدود شش دهه اخیر از حدود 15 نفر در 100 نفر به بیش از 39 نفر رسیده است.

آمارها نشان می‌دهد کشور در حال نزدیک شدن به میانسالی و گروه کشورهای با ترکیب جمعیت پیر است؛ به عبارتی دیگر در سال گذشته به ازای هر 100 نفر جمعیت زیر 15 ساله کشور، حدود 40 نفر 60 ساله و بیشتر در کشور زندگی می‌کنند.

از جمعیت 82 میلیونی کشور، 7.9 درصد آن را سالمندان به خود اختصاص داده‌اند، از نظر درصد جمعیت سالمند نسبت به جمعیت کل هر استان، 9.13 درصد از جمعیت استان گیلان سالمند هستند که رتبه نخست استانی را نظر پیری جمعیت را دارد، استان‌های مازندران با 12 درصد و سه استان آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی و استان هر کدام با 1.11 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

استان‌های جوان کشور که کمترین نسبت جمعیت سالمند را دارند سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر به ترتیب با 9.4 درصد، 2.6 درصد و 1.7 درصد قرار دارند.

اما از نظر تعداد در میان استان‌ها سطح کشور در سال 97، سه استان تهران با هزار و 503 نفر، خراسان رضوی با 587 هزار نفر و اصفهان با 580 هزار نفر به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم استانی را با بیشترین جمعیت سالمند را دارند، کمترین آن مربوط به استان‌های ایلام با 52 هزار نفر، کهگیلویه، بویراحمد با 54 هزار نفر و سمنان با 76 هزار نفر است.

 

برگرفته از tejaratnews.com
Real Time Analytics