اقتصاد سلامت

اقتصاد سلامت

اقتصاد سلامت شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مسائلی پیرامون کارایی، اثربخشی ارزش و رفتار در تولید و مصرف سلامت و مراقبت‌های بهداشتی می‌پردازد. به‌طور کلی اقتصاددانان سلامت عملکرد سیستم‌های مراقبت بهداشتی در رفتارهای مؤثر بر سلامت مانند سیگار کشیدن را مورد مطالعه قرار می‌دهند

کنت ارو در مقاله اش در سال 1963، که غالباً موجب شده‌است که اقتصاد سلامت به عنوان یک رشته علمی شناخته شود، تمایز مفهومی بین سلامت و سایر کالاها را به تصویر می‌کشد. عواملی که اقتصاد سلامت را از دیگر حوزه‌ها تمییز می‌دهند عبارتند از:مداخله دولتی گسترده، عدم اطمینان غیرقابل کنترل در ابعاد مختلف، اطلاعات نامتقارن، موانع ورود، آثار خارجی و حضور یک شخص ثالث. در بخش مراقبت‌های بهداشتی، شخص ثالث پزشک است که تصمیمات خرید (مثلاً در مورد آزمایش‌های آزمایشگاهی، تجویز دارو، انجام عمل جراحی وغیره) را می‌گیرد در حالی که از قیمت محصول یا خدمات بی‌اطلاع است. اقتصاددانان حوزه سلامت چندین نوع اطلاعات مالی را ارزیابی می‌کنند هزینه‌ها بدهی‌ها و مصارف. عدم اطمینان برای سلامتی، در نتیجه نتایج آزمایشات بیمار و نگرانی‌های مالی، ذاتی است. شکاف دانش موجود بین پزشک و بیمار، موقعیت مزیتی خاص برای پزشک به ارمغان می‌آورد که اطلاعات نامتقارن نامیده می‌شود. غالباً آثار خارجی در زمینه سلامت و مراقبت‌های بهداشتی، به‌طور خاص در مورد بیماری‌های عفونی، پدیدار می‌شوند. به عنوان مثال تلاش برای جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی، بر افراد غیر از تصمیم گیرنده تأثیر می‌گذارد.

  • محدوده اقتصاد سلامت به وضوح توسط «نمودار درختی» الن ویلیامز طراحی شده‌است که این رشته را به هشت موضوع مجزا تقسیم می‌کند:
  • چه چیزی بر سلامت تأثیر می‌گذارد؟ (غیر از مراقبت‌های بهداشتی)
  • سلامت چیست و چه ارزشی دارد؟
  • تقاضا برای مراقبت‌های بهداشتی
  • عرضه مراقبت‌های بهداشتی
  • ارزیابی اقتصاد خرد در سطح درمان
  • تعادل بازار
  • ارزیابی در سطح کل سیستم
  • برنامه‌ریزی، بودجه بندی و نظارت بر مکانیزم

 

برگرفته از fa.wikipedia.org
Real Time Analytics