بیمه ها پرداخت برای خسارت‌های آتش‌سوزی را کاهش دادند

بیمه ها پرداخت برای خسارت‌های آتش‌سوزی را کاهش دادند

روند پرداخت خسارت‌های پرداختی بیمه نشان می‌دهد، میزان پرداخت خسارت این نوع بیمه تا سال 1396 هر ساله با رشد مواجه بوده اما در سال گذشته خسارت‌های پرداختی بیمه در این بخش کاهش داشته است.

خسارت‌های پرداختی بابت بیمه آتش‌سوزی در سال 1397 کاهش یافت.

در سال گذشته بیش از 45 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شده که از این میزان نیز 28 هزار میلیارد تومان بابت خسارت انواع بیمه‌ها پرداخت شده است.

بر اساس آمارهای بیمه مرکزی در سال گذشته بیش از 600 میلیارد تومان از سوی شرکت‌های بیمه بابت آتش‌سوزی پرداخت شده است.

روند پرداخت خسارت‌های پرداختی بیمه نشان می‌دهد، میزان پرداخت خسارت این نوع بیمه تا سال 1396 هر ساله با رشد مواجه بوده اما در سال گذشته خسارت‌های پرداختی بیمه در این بخش کاهش داشته است.

در سال گذشته بیش از 1.5 هزار میلیارد تومان بابت بیمه آتش سوزی حق بیمه ایجاد شده که نسبت به سال قبل 23 درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر میزان خسارت‌های پرداختی در این بخش به 678 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل حدود پنج درصد کاهش پیدا کرده است.

کاهش میزان خسارت پرداختی برای بیمه آتش سوزی طی 10 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

قابل ذکر است که بیمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می‌کند که خسارت‌های واردشده به علت وقوع آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه‌شده را جبران کند.

 

برگرفته از tejaratnews.com

 
Real Time Analytics