دانشکده علوم پزشکی مشهد

دانشکده علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر مشهد است. این دانشگاه با دارا بودن 7 معاونت و 18 شبکه بهداشت و درمان، 7 دانشکده، 28 بیمارستان و 16 مرکز تحقیقاتی، (4 مرکز مصوب وزارت و 12 مرکز مصوب دانشگاه) و به‌طور کلی از حیث گستره وسیع ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیش از 5 میلیون نفر جمعیت بزرگترین دانشگاه کشور به‌شمار می‌رود.

 

 

پیشنهاد برای راه‌اندازی دانشگاه در مشهد، در سال 1313 همزمان با تأسیس دانشگاه تهران ثبت گردیده‌است و در سال 1318 از سوی دفتر نخست‌وزیر موافقت با این امر به وزارت معارف اعلام شد.

در ابتدا، بنا به عللی به جای دانشکده پزشکی، آموزشگاه عالی بهداری در مشهد افتتاح گردید و ساختمان فعلی دانشکده که در آن زمان دبستان 6 کلاسه دولتی «همت» نام داشت، به این کار اختصاص یافتشارل ابرلن رئیس وقت دانشکده پزشکی تهران به این مأموریت برگزیده شد. این آموزشگاه به کوشش کارمندان آموزشی و اداری خود و پشتیبانی مؤثر شادروان مصطفی حبیبی استاد دانشگاه تهران به تدریج پاگرفت و چهار سال بعد وزارت فرهنگ به تأسیس نظایر آن در شیراز و اصفهان پرداخت.

از سال 1326 بار دیگر برای تکمیل آموزشگاه عالی بهداری و تبدیل آن به دانشکده پزشکی، مکاتبات و اقداماتی آغاز شد و سرانجام در همان سال موافقت هیئت دولت با تأسیس دانشگاه در مشهد جلب گردید و اساسنامه این دانشگاه مشتمل بر دانشکده‌های پزشکی، ادبیات و علوم معقول و منقول (الهیات و معارف اسلامی) تصویب گردید

نخستین آگهی قبول داوطلب برای سال اول دانشکده پزشکی در شهریورماه 1328 انتشار یافت و این دانشکده سرانجام در دوم آذرماه 1328 به عنوان اولین مرکز علمی پزشکی توسط دکتر زنگنه، وزیر فرهنگ آن زمان، رسماً افتتاح شد و آموزشگاه عالی بهداری نیز با فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان سال آخر منحل گردید.

بعد از انقلاب 1357 و تغییرات کلی در بافت وزارتخانه‌ها، در سال 1365 دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و علوم وابسته به آن از وزارت علوم و آموزش عالی منفک شد و با وزارت بهداری تواماً تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار خود ادامه داد و دانشگاه مشهد نیز به تبع آن به تدریج به دو مؤسسه مستقل به نام‌های «دانشگاه علوم پزشکی مشهد» و دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شد که هر یک با مدیریت جداگانه اداره می‌گردد.

 

۲۸ بیمارستان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارد:

 • بیمارستان ابن سینا مشهد
 • بیمارستان ام‌البنین مشهد
 • بیمارستان امام رضا
 • بیمارستان امید مشهد
 • بیمارستان خاتم‌الانبیا مشهد
 • بیمارستان دکتر شیخ مشهد
 • بیمارستان دکتر شریعتی مشهد
 • بیمارستان سوانح طالقانی مشهد
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد
 • بیمارستان کامیاب مشهد
 • بیمارستان قائم مشهد
 • بیمارستان پیوند اعضا منتصریه مشهد
 • بیمارستان رضوی مشهد
 • بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد
 • بیمارستان ۱۷ شهریور مشهد
 • بیمارستان پاستور مشهد
 • بیمارستان فارابی مشهد
 • بیمارستان علوی مشهد

 

 

ساختمان مرکزی دانشگاه :خراسان رضوی، مشهد، ، خیابان دانشگاه

تلفن : 38412081 051

نمابر : 38413006 051

رایانامه : presidentoffice@mums.ac.ir

کد پستی : 13944-91388

سامانه پیام کوتاه : 30002191

روابط عمومی دانشگاه38411190 051 

 

سازمان مرکزی دانشگاهخراسان رضوی، مشهد، بلوارشهید فکوری، حدفاصل میدان شهیدجوان وآل شهیدی، شهرك دانش وسلامت

تلفن : 38049 051

نمابر : 38713638 051

رایانامه : p.relations@mums.ac.ir

کد پستی : 99191-91778

سامانه پیام کوتاه : 30002191

 

 

برگرفته از fa.wikipedia.org
Real Time Analytics