دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 1356 با پذیرش 40 دانشجوی پزشکی تحت عنوان دانشکده پزشکي فعاليت خود را زير نظر دانشگاه شيرازآغاز نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختمان دانشکده در سال 1364 با زیر بنای 5000 متر مربع بازسازی گرديد و در سال 1365 با پذيرش 90 دانشجوي پزشکي و 20 دانشجوي پرستاري فعاليت مجدد خود را شروع کرد.
دانشکده بدنبال ادغام با واحدهای بهداشتی درمانی در سال 1375 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز منفک و بطور مستقل تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي قرار گرفت.
در سال 1368 دانشکده به دانشگاه ارتقاء یافت ودر سال 1387 مجتمع پردیس دانشگاه با 12500 مترمربع زیربنا افتتاح گردید که حوزه ریاست، معاونت توسعه مدیريت و منابع، معاونت آموزشي، معاونت پژوهش و فناوري، معاونت دانشجويي وفرهنگي ، معاونت غذا و دارو، معاونت درمان  و معاونت بهداشتي دانشگاه، همچنين خوابگاههاي   بوستان، گلستان، بهارستان وشهيد دانشپور، سالن ورزشي دانشگاه و پانسيون پزشکان دراين مجتمع واقع شده است .
هم اکنون دانشگاه دارای سه دانشکده پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی بوده ودر رشته پزشکی و رشته هاي پرستاري، اتاق عمل، هوشبري، بهداشت عمومي، فوريتهاي پزشکي و علوم آزمايشگاهي ( مقطع كارشناسي) دانشجو مي پذيرد و در حال حاضر 1058 نفردانشجو دراين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی جهرم با دو بیمارستان آموزشی درمانی(مطهری و پيمانيه) ودرمانگاههاي تخصصي مربوطه، 15 مرکز و پايگاه بهداشتي درماني شهري، 14 مرکز و پايگاه بهداشتي روستايي، 2 مرکز تسهيلات زايماني، 65 خانه بهداشت و 15 پايگاه اورژانس شهري وجاده اي درحال خدمت رساني به مردم شهرستان وشهرهاي همجوار مي باشد.

آدرس : جهرم انتهای خیابان استاد مطهری بالاتر از دانشکده پرستاری سایت پردیس  
Real Time Analytics