دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی گناباد یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر گناباد است.

این دانشگاه در سال 1393 در رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از سطح 3 به سطح 2 ارتقاء یافته‌است.

این دانشگاه در سال 1365 به عنوان دانشکده پرستاری و مامایی با پذیرش 42 دانشجو در رشته کاردانی پرستاری و زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت خود را آغاز نمود که این دوره در سال بعد به کارشناسی پرستاری ارتقاء یافت. از سال 1374 با منفک شدن از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بعنوان یکی از چهل و دو دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی مستقل کشور زیر نظر مستقیم وزارت متبوع و تحت عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فعالیت خود را در ابعاد بهداشت، درمان و آموزش عالی ادامه داد. از سال 1384 به تدریج به تعداد رشته های این دانشکده افزوده و یا سطح آنها ارتقاء یافت به طوری که در سال 1384 شورای عالی گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با ارتقاء دانشکده به دانشگاه و تاسیس سه دانشکده مستقل پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری و مامایی موافقت نمود. همچنین این شورا در پایان این سال، مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی و تاسیس دانشکده پزشکی را نیز صادر نمود.
در حال حاضر این دانشگاه دارای چهار دانشکده مستقل، سه مرکز تحقیقاتی، دو بیمارستان با 387 تخت مصوب، 18 مرکز جامع خدمات سلامت، حدود 1800 نفر دانشجو، 106 عضو هیئت علمی و حدود 1700 نفر پرسنل می باشد. همچنین با 15 پایگاه اورژانس جاده‌ ای و شهری و یک پایگاه اورژانس هوایی، به نسبت جمعیت رتبه اول کشور را داراست.

شایان ذکر است که این دانشگاه، بواسطه موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، علاوه بر آنکه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان را تحت پوشش رسمی دارد، می تواند در محدوده شعاع 100 کیلومتری از مرکز شهرستان، جمعیتی حدود یک میلیون نفر را از خدمات خود بهره مند سازد.

 

 

ستاد مرکزی دانشگاه: خراسان رضوی، گناباد، خیابان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد  

 تلفن : 57223513 - 051 , 57223514 - 051  

فکس:57223815- 051 

پست الکترونیک :info@gmu.ac.ir  

--------------------------------------------------------------------------

حوزه پردیس دانشگاه:  (آموزشی, تحقیقات و فناوری, فرهنگی دانشجویی و ..)

 تلفن :  57225027- 051,  57223028- 051

پست الکترونیک :info@gmu.ac.ir

 
Real Time Analytics