رشد 240 درصدی خسارت‌های «بیمه باربری»

رشد 240 درصدی خسارت‌های «بیمه باربری»

خسارت‌های پرداختی بابت بیمه باربری در سال گذشته بیش از سه برابر شد. روند پرداخت خسارت‌های پرداختی بیمه باربری نشان می‌دهد، میزان پرداخت خسارت این نوع بیمه در سال 1397 به بیشترین میزان 10 سال اخیر خود رسیده است.

خسارت‌های پرداختی بابت بیمه باربری در سال گذشته بیش از سه برابر شد.

در سال گذشته بیش از 258 میلیارد تومان از سوی شرکت‌های بیمه بابت خسارت بیمه باربری پرداخت شده است.

روند پرداخت خسارت‌های پرداختی بیمه باربری نشان می‌دهد، میزان پرداخت خسارت این نوع بیمه در سال 1397 به بیشترین میزان 10 سال اخیر خود رسیده است.

در سال گذشته بیش از 402 میلیارد تومان بابت بیمه باربری حق بیمه ایجاد شده که نسبت به سال قبل 31 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر میزان خسارت‌های پرداختی در این بخش به 258 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل حدود 240 درصد افزایش پیدا کرده است.

بیمه‌گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می‌کند که خسارت‌های واردشده به اموال بیمه‌شده را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران کند. این رشته را میتوان به سه بیمه باربری کالاهای وارداتی، صادراتی و باربری داخلی تقسیم کرد که دامنه خطرهای تحت پوشش آن متفاوت است.

برگرفته از tejaratnews.com
Real Time Analytics