روش های پیشگیری از واکنش‌های دارویی

روش های پیشگیری از واکنش‌های دارویی

 

واکنش‌های نابجای دارویی هنگامی رخ می‌دهند که دو یا سه دارو با هم استفاده شود که آثار زیانباری دارد.

برای کاستن از خطر این واکنش‌های دارویی این توصیه‌های آکادمی پزشکان خانواده آمریکا را رعایت کنید:

برچسب داروها را با دقت بخوانید، و از اجزای هر دارو و اثر جانبی احتمالی آن اطلاع حاصل کنید.

اگر برچسب دارو برای‌تان غیرقابل فهم است، پیش از مصرف دارو با پزشک یا داروسازتان صحبت کنید. در مورد همه داروهایی که مصرف می‌کنید، اطلاع حاصل کنید.

قرص یا کپسول را با غذا یا نوشیدنی مخلوط نکنید، مگر اینکه به شما دستور داده شده باشد.

داروها را همزمان با مکمل‌های ویتامینی یا مواد معدنی مصرف نکنید.

 

برگرفته از hamshahrionline.ir

 
Real Time Analytics