فوتوسنتز گیاهان به داد سکته قلبی می رسد

فوتوسنتز گیاهان به داد سکته قلبی می رسد

محققان دانشگاه استنفورد روش تازه ای برای استفاده از این فرایند یافته اند و می گویند می توان از باکتری های فوتوسنتز برای کمک به ارسال اکسیژن به اطراف بدن در شرایطی که جریان خون به علت حمله قلبی ناگهان متوقف شده استفاده کرد.

 

فرایند فوتوسنتز گیاهان که در قالب آنها انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی و اکسیژن مبدل می شود، در سال های اخیر کاربردهای گسترده علمی داشته است.

 

 به نقل از دیجیتال ترندز، محققان دانشگاه استنفورد روش تازه ای برای استفاده از این فرایند یافته اند و می‌گویند می توان از باکتری های فوتوسنتز برای کمک به ارسال اکسیژن به اطراف بدن در شرایطی که جریان خون به علت حمله قلبی ناگهان متوقف شده استفاده کرد.

این پژوهشگران می گویند قصد دارند از روش های خلاقانه ای به منظور مقابله با سکته قلبی استفاده کنند و سازوکار طبیعی فوتوسنتز را که هر روز در جهان رخ می دهد، روشی موثر به منظور تولید فزاینده اکسیژن در شرایط توقف ناگهانی فعالیت قلب می دانند.

آنان از باکتری های فوتوسنتز در قالب جلبک های سبز و آبی رنگ استفاده کردند که می توانند به راحتی در آب هم ادامه حیات دهند. وقتی از این باکتری ها در کنار سلول های قلب استفاده شد مشاهده شد که این سلول ها با دریافت اکسیژن حاصل از باکتری های مذکور به حیات خود ادامه داده اند.

محققان سپس باکتری های یاد شده را به قلب تپنده موش های بیهوش شده بر اثر ایسکمی قلبی (شرایط ناشی از بیماری عروق کرونر) تزریق کرده و شاهد بازگشت تدریجی سلامتی به قلب بودند. حتی به دنبال از بین رفتن این باکتری ها ظرف ۲۴ ساعت، کارکرد بهبود یافته قلب به مدت یک ماه ادامه یافت. تلاش ها برای بهبود این روش درمانی و استفاده از آن برای کمک به افراد مبتلا به سکته قلبی و عوارض آن ادامه دارد.

 

برگرفته از bartarinha.ir
Real Time Analytics