لتروزول LETROZOLE

لتروزول LETROZOLE

هشدار:
تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک معالج می‌باشد و این سایت هيچگونه مسئوليتی در خصوص مصرف خودسرانه دارو ندارد.

 

نام های تجاری لتروزول :

 

  • نام لاتینletrozole
  • نام فارسیلتروزول
  • مصرف در حاملگیD
  • گروه درمانی – داروییهورمون -مهارکننده آروماتاز

اشکال دارویی:

F.C.Tab: 2.5mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

این دارو تبدیل آندروژن‌ها به استروژن را از طریق مهار سیستم آنزیمی آرومـاتاز، مـهار مـی‌کند. کـاهش استروژن‌ها منجر به کاهش توده توموری و تاخیر در پیشرفت رشد تومور در برخی زنان می‌شود دارو به سرعت و به طورکامل از GI جذب می‌شود. فراهم زیستی دارو تحـت اثر غذا قرار نمی‌گیرد. دارو دارای حجم انتشار وسیعی است .در حدود 60 درصد دارو درگردش خون به پروتئین‌های پلاسما بیشتر آلبومین متصل می‌شود. به آهستگـی به یک متابولیت غیرفعال تدیل می‌شود که به صورت گلوکورونید از راه ادرار دفع مـی‌شود. نیمه عمر دفعی و نهایی دارو در حدود ٢ ساعت است‌.

مصرف برحسب اندیکاسیون:

درمان سرطان متاستاتیک پستان در زنان یائسه‌که بیماری آنها متعاقب درمان ‌ضداستروژن گسترش یافته است (‌در موارد مثبت بودن یا نامعلوم بودن گیرنده استروژنی تومور)

تداخلات مهم:

موردی گزارش نشده است‌.

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف‌: – حساسیت مفرط نسبت به این دارو و ترکیبات آن – بارداری

احتیاط‌: اختلال شدید عملکرد کبدی

عوارض جانبی:

شایع‌ترین‌: سردرد، بی‌خوابی‌، سرگیجه‌، خستگی‌، آستنی‌، پرفشاری خون‌، درد قفسه سـینه‌، گـرگرفتگی‌، بثورات جلدی‌، خارش‌، تهوع‌، استفراغ‌، یبوست‌، درد شکم‌، اسهال‌، سوء‌هاضمه‌، درد استخوانی‌، کـمردرد و درد اندام‌ها، آرترالژی‌، تنگی نفس‌، سرفه

مهم‌ترین‌: ترومبوآمبولـی

سایر عوارض‌: ادم‌، افزایش وزن‌، هیپرکلبسترولمی‌، عفونت‌های ویروسی

مصرف در بارداری و شیر دهی:

ترشح دارو در شیر مادر ثابت نشده است‌. تجـویز این دارو در شیردهـی باید با احتیاط باشد. از نظر تجویز در بارداری مطالعه‌ای در زنان باردار صورت نگرفته است‌. در موش در دوزهایی آمبریوتوکسیک و فتوتوکسیک بوده است‌. در صورت مصرف آن تـوسط زنـان بـاردار آنـان را از عوارض احتمالی و بالقوه دارو برای جنین آگاه سازید.

مسمومیت و درمان:

هیج گزارشی از مسمومیت با دارو در طول آزمون‌های بالینی داده نشده است‌. در صورت بروز مسمومیت در فرد می‌توان او را وادار به استفراغ‌کرد (‌اگر فرد هوشیار بود) به طورکلی‌، درمان حمایتی و مونیتورینگ مکرر علایم حیاتی لازم است‌.

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش بیمار – خانواده:

١- در بیماران مبتلا به اختلال‌ عملکرد خفیف تا متوسط‌ کبد و بیمارانی که کلیرانس‌کراتی‌ نین آنها بالا‌تر از  ١ است‌، نیازی به‌کاهش دوزاژ وجود ندارد.

٢- دارو را با معده خالی یا همراه بـا غذا مـی‌توان تجـویز نمود.

٣-بیمار تحت درمان یا درمان شده با  لتروزول نیاز به درمان جایگزین با گلوکوکورتیکوئید

یا مینرالوکورتیکوئید ندارد لتروزول به طور عمده‌ای استرون‌، استرادیول و سولفات استرون را پایین می‌آورد اما نشان داده نشده که بر سنتز کورتیکوئیدهای آدرنال‌، سنتز آلدوسترون یا سـنتز هـورمون‌های تـیروئید اثری داشته باشد.

۴- میزان Input و output بیمار را به دقت‌کنترل‌کنید.

۵ – ‌کنترل در درجه حـرارت بدن بیمار در فواصل منظم حـین درمـان ضـروری است‌.

۶- پـیش از شـروع درمـان و سـپس مـتناوب آزمایش‌های بررسی عملکردکبد وکلیه و CBC را به عمل آورید.

٧- از بیمار بخـواهیدکه در صورت بروز بارداری یا قصد آن حتمآ به پزشک خود اطلاع دهد.

 

برگرفته از majalesalamat.com
Real Time Analytics