دستگیری 2 افغانی به جرم آزار جنسی پسران نوجوان

دستگیری 2 افغانی به جرم آزار جنسی پسران نوجوان

دو مرد افغان که متهم هستند چند پسر نوجوان را به تله شیطانی انداخته و در مغازه شان تحت آزار قرار داده و از آنها فیلم سیاه تهیه کرده اند دیروز در دادگاه در مواجهه حضوری با دو شاکی جرمشان را گردن گرفتند.

به گزارش خبرنگار حوادث رکنا، رسیدگی به این پرونده با تماس مرد میانسالی که صاحب یک مغازه در منطقه جنت آباد بود، آغاز شد.

 

وی به مأموران گفت : ساعتی قبل مرد میانسالی به همراه پسر نوجوانش به مغازه آمده و می‌گوید دو شاگرد مغازه ام که افغان هستند پسر نوجوان او را آزار داده و از او فیلم گرفته اند . من حرف آنها را باور نکردم اما وقتی فیلم سیاه را دیدم متوجه شدم دو شاگرد مغازه ام دست به جنایت سیاه زده اند .

با اظهارات این مرد ماموران پلیس به مغازه موردنظر رفتند و پس از شنیدن اظهارات صاحب مغازه به ردیابی دو شاگرد مغازه پرداختند. به این ترتیب همان شب دو مرد افغان ردیابی و بازداشت شدند .

در این میان شاکی دیگری شکایتش را مطرح کرد و گفت در تله دو مرد افغان گرفتار شده و آنها پس از آزار و اذیت و تهیه فیلم سیاه ، گوشی موبایل و پول هایش را سرقت کرده اند. درحالی که روشن شده بود دو مرد افغان پسران نوجوان دیگری را نیز به تله انداخته اند نخستین جلسه تحقیق از آنها دیروز د در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

اما فقط دو نفر از شاکی ها در دادگاه حضور داشتند . آنها یک به یک به تشریح ماجرا پرداختند .

یکی از آنها گفت : دو مرد افغان به بهانه صحبت کردن مرا به داخل مغازه کشاندند . سپس هر کدام آزارم می داد ، دیگری از من فیلم می گرفت. آنها پس از کتک زدن من، پول و گوشی موبایلم را گرفتند و من را رها کردند .

دوم این شاکی نیز برای متهمان اشد مجازات خواست .

سپس دو مرد افغان روبه روی قضات ایستادند و جرم شان را انکار کردند . آنها که سعی داشتند خودشان را بیگناه نشان دهند وقتی روبه روی دو شاکی ایستادند به جرم سیاه اعتراف کردند .اما مدعی شدند فقط دو شاکی حاضر در دادگاه را آزار داده و از آنها فیلم گرفته اند اما اموالشان را سرقت نکرده‌اند.

با اظهارات دو متهم یکی از شاکی ها برخاست و گفت: آنها چند نفر دیگر را نیز آزاد داده‌اند که نخستین قربانی پسرعموی یکی از آنها است که حالا از ترس آبرویش شکایتی را مطرح نکرده است .

در پایان جلسه قرار شد تحقیقات در باره این پرونده و شناسایی سایر شاکی های احتمالی تکمیل شود و سپس دو متهم محاکمه شوند.

 

برگرفته از رکنا
Real Time Analytics