نرخ ارز دلار یورو طلا سکه امروز 1399/07/23

نرخ ارز دلار یورو طلا سکه امروز 1399/07/23

قیمت طلا امروز سیر نزولی را تجربه کرد. در مقابل قیمت دلار امروز بالا رفت و با رشد 100 تومانی به 31,700 (سی و یک هزار و هفتصد) تومان رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ایران امروز در حالی شاهد کاهش قیمت طلاست که دلار افزایش قیمت را تجربه کرد. قیمت سکه هم تغییری را تجربه نکرد.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به 1,894 (یک هزار و هشتصد و نود و چهار ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.09 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۹۴

۲

۰.۰۹

امروز

۱,۸۹۲

-۲۹

-۱.۵۵

روز قبل

۱,۹۲۱

-۹

-۰.۴۹

۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش 0.44 درصدی، از 1,486,211 (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار و دویست و یازده ) تومان به 1,479,748 (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۴۷۹,۷۴۸

-۶,۴۶۳

-۰.۴۴

امروز

۱,۴۸۶,۲۱۱

۷,۳۸۷

۰.۴۹

روز قبل

۱,۴۷۸,۸۲۴

۲۷,۹۳۳

۱.۸۸

۲ روز پیش

 

 

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز به ۳۱,۷۰۰ (سی و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۷۰۰

۱۰۰

۰.۳۱

امروز

۳۱,۶۰۰

۰

۰

روز قبل

۳۱,۶۰۰

۴۰۰

۱.۲۶

۲ روز پیش

 

 

قیمت یورو امروز

یورو امروز با کاهش ۰.۱۷ درصدی، از 37,155 (سی و هفت هزار و یکصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۳۷,۰۹۲ (سی و هفت هزار و نود و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۰۹۲

-63

-۰.۱۷

امروز

۳۷,۱۵۵

-۱۸۰

-۰.۴۹

روز قبل

۳۷,۳۳۵

۴۵۴

۱.۲۱

۲ روز پیش

 

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با 165 تومان کاهش، 40,861 (چهل هزار و هشتصد و شصت و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

40,861

-165

-0.41

امروز

۴۱,۰۲۶

-161

-۰.۴

روز قبل

41,187

453

۱.۰۹

۲ روز پیش

 

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۸,۷۰۰ (هشت هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۸,۷۰۰

۰

۰

امروز

۸,۷۰۰

۲۰

۰.۲۲

روز قبل

8,680

-۱۰

-۰.۱۲

۲ روز پیش

 

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با کاهش 0.47 درصدی، از 4,038 (چهار هزار و سی و هشت ) تومان به 4,019 (چهار هزار و نوزده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش 0.07 درصدی نسبت به روز قبل ، 24,047 (بیست و چهار هزار و چهل و هفت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۷۶ تومان کاهش، 22,820 (بیست و دو هزار و هشتصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز به 16,300,000 (شانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

۰

۰

امروز

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۶۱

روز قبل

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۶۱

۲ روز پیش

 

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۹,۰۰۰,۰۰۰ (نه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

امروز

۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۵۵

روز قبل

۸,۹۵۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۲.۲۳

۲ روز پیش

 

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با 50000 تومان افزایش، 6,100,000 (شش میلیون و یکصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) تومان معامله شد.

 

دنیای اقتصاد 
Real Time Analytics